• Polski
  • Português
  • Svenska
  • Türkçe
  • Deutsch
  • Holland
  • ελληνικά
  • Español
  • العربية
  • Polski
Obecne miejsce: Start> Gorące

Gorące

Ogladnie gwiazd

09.17.2018 10:55:34

Wstęp

Ziemia i gwiazdy wzajemnie oddziałują na siebie, gwiezdne promienie rozświetlają rozległe obszary kontynentu. Żyjący w kompletnym odosobnieniu mędrzec odkrył pradawny skarb - mapę gwiazd! „Niech gwiazdy oświetlą twą ścieżkę, a sprzyjający wiatr nigdy nie zwróci się naprzeciw twej ścieżki!


Wejście do systemu

Po osiągnięciu zaawansowanego poziomu wykopalisk ikona busoli kompasu zostanie zamieniona na ikonę lunety obserwacyjnej.

Wtedy również uruchomiony zostanie system obserwacji gwiazd.

Opis rozgrywki

1.      Zdobywanie fragmentów gwiazdozbioru

Kiedy funkcja kopania wykopalisk zostanie zamieniona na ikonę obserwacji gwiazd, gracz będzie mógł rozpocząć pozyskiwanie fragmentów gwiazdozbioru.

Obserwacja gwiazd i wykopaliska korzystają z tej samej puli prób. Poza czasem kopania, w dowolnym czasie można przełączać funkcję wykopalisk i obserwacji gwiazd.

2.      Uruchamianie życzeń

Ø  Życzenia: fragmenty gwiazdozbioru zdobywane w obserwacji gwiazd można wykorzystywać do systemu składania życzeń, za które można losowo otrzymywać punkty.

Ø  Zwyczajne życzenia: kiedy pasek mocy życzeń zostanie jednokrotnie uzupełniony, uzyskane zostanie jednorazowe zwyczajne życzenie, a w puli zwyczajnych życzeń pojawi się jedna nagroda do losowania.

Ø  Zaawansowane życzenia: kiedy pasek mocy życzeń zostanie uzupełniony siedmiokrotnie, uzyskane zostanie jednorazowe zaawansowane życzenie, a w puli zaawansowanych życzeń pojawi się jedna nagroda do losowania.

Ø  Gwiezdny zwój: używany do zdobywania podstawowych i zaawansowanych prób życzeń.

(Przedmioty mogą być zamieniane w puli życzeń w odstępach czasowych)


3.      Odkrywanie mapy gwiazd

Ø  Każdorazowe korzystanie z życzeń daje losowy pałacowy gwiazdozbiór (jeden z 12 dostępnych gwiazdozbiorów, np. Gwiazdozbiór Lwa) lub fragment mapy gwiazd.

Ø  Użycie mapy aktywuje jeden z jej losowych numerów (fragmentu) pałacowego gwiazdozbioru. Po jego aktywacji gracz uzyska bonus zwiększający atrybuty mapy gwiazd.

Ø  Kiedy pałacowy gwiazdozbiór zostanie w pełni aktywowany dalsze używanie mapy gwiazdo spowoduje zamianę na 50 fragmentów gwiazdozbioru.


4.      Układy gwiazd

Ø  Układy gwiazd odpowiadają mapom gwiazd; jest ich łącznie dwanaście.

Ø  Każdy układ składa się z blisko 9 gwiazd, które należy rozświetlić. Każdy punkt wymaga 1 meteoru.

Ø  Działanie pierwszego meteoru w pałacu ma 100% gwarancję powodzenia. Szansa powodzenia rozpalania kolejnych gwiazd sukcesywnie spada. Użycie gwiezdnego ogona zwiększa szansę powodzenia aż do 100%.

Ø  Zapalenie każdej gwiazdy pozwala otrzymać 1% bonus atrybutu mapy gwiazd. Rozpalając 1 stopień można otrzymać 20% bonus.

Ø  Układy gwiazd składają się z 5 stopni. Uzupełnienie każdego ze stopni pozwala podnieść jego klasę. Awans stopnia daje próbę ułożenia mapy gwiazd+1, aż do najwyższego 5. stopnia.

Opis użytkowania przedmiotów

Ø  Fragment gwiazdozbioru: Można zdobywać poza miastem za pomocą obserwacji gwiazd, zebranie odpowiedniej ilości daje możliwość zbierania życzeń.

Ø  Podstawowy gwiezdny zwój: używany do korzystania z funkcji zwyczajnych życzeń.

Ø  Zaawansowany gwiezdny zwój: używany do korzystania z funkcji zaawansowanych życzeń.

Ø  Mapa pałacowego gwiazdozbioru: pozwala układać w całość fragmenty Mapy gwiazd nie można układać ponownie, zamiast tego zostanie dokonana przemiana na fragmenty gwiazdozbioru.

Ø  Fragment mapy gwiazd: pozwala układać w całość fragmenty 12 pałacowych gwiazdozbiorów Mapy gwiazd nie można układać ponownie, zamiast tego zostanie dokonana przemiana na fragmenty gwiazdozbioru.

Ø  Meteor: wymagany do rozświetlania układów gwiazd. Pozwala również wzmacniać moc map gwiazd. Pozwala na jednokrotną próbę rozświetlenia gwiazdy.

Ø  Gwiezdny ogon: twór szalonego astrologa, ułatwia układanie gwiazdozbiorów. Każdorazowe użycie zwiększa szansę rozświetlenia gwiazdy do 100%.