• Polski
  • Português
  • Svenska
  • Türkçe
  • Deutsch
  • Holland
  • ελληνικά
  • Español
  • العربية
  • Polski
Obecne miejsce: Start> Gorące

Gorące

Magiczna urna-3/9

09.02.2015 04:31:34

Nazwa : Odśwież mapę skarbu

Czas : 3 września 00:00-5 września 23:59

Cel : Odśwież pomarańczową mapę skarbu odpowiednią ilość razy.

Nagroda : 

Odśwież pomarańczową mapę skarbu 2 razy: fragment kryształu x 200, fragmenty woli x 200, magiczna kolekcja x 1
Odśwież pomarańczową mapę skarbu 5 razy: fragment kryształu x 500, fragmenty woli x 500, magiczna kolekcja x 1
Opis : Ukończ codziennie raz dziennie


Nazwa : Ulepszenie runy

Czas : 4 września 00:00-6 września 23:59

Cel : Gdy ulepszenie zostanie przeprowadzone odpowiednią ilość razy

Nagroda : 

Wydaj diamenty na ulepszenie runy 3 razy: kamień runy x 20
Wydaj diamenty na ulepszenie runy 8 razy: kamień runy x 50
Opis : Ukończ codziennie raz dziennie


Nazwa : Magiczna urna

Czas : 5 września 00:00-7 września 23:59

Opis : W trakcie trwania wydarzania otwórz magiczną urnę!


Nazwa : Zadania nagradzane

Czas : 6 września 00:00-8 września 23:59

Cel : Ukończ zadanie nagradzane odpowiednią ilość razy.

Nagroda : 

Ukończ 5 razy pomarańczowe zadanie nagradzane: złoto x 200000, kamień bestii x 15, kryształ imprintu x 200, magiczna kolekcja x 1
Ukończ 12 razy pomarańczowe zadanie nagradzane: złoto x 500000, kamień wzrostu x 20, kula skupienia x 20, magiczna kolekcja x 3
Ukończ 20 razy pomarańczowe zadanie nagradzane: złoto x 2000000, pieczęć duszy x 30, kopyta niebiańskiej bestii x 8, kamień wzrostu x 30, kula skupienia x 30, magiczna kolekcja x 5
Opis : Ukończ codziennie raz dziennie


Nazwa : Podarek mody retro

Czas : 7 września 2015 00:00 - 9 września 2015 23:59

Nagroda : Podarek mody retro x 1, cena: 28 diamentów, limit 40 sztuk.
Po otwarciu istnieje określone prawdopodobieństwo otrzymania jednego z poniższych przedmiotów: 
Błyszcząca skrzynia (błyszcząca gwiazda x 1, luksusowy strój x 1, taniec snu x 1)
Wiosenna skrzynia (wiosenny hełm x 1, wiosenne ubranie x 1, wiosenna broń x 1) 
Niebieska skrzynia (niebieski sens x 1, niebieskie serce x 1, niebieska miłość x 1)
Morska skrzynia (morskie błogosławieństwo x 1, strój Neptuna x 1, morski suzeren x 1) 
Krzyk mody x 1
Kryształ imprintu x 500 
Kamień losu x 10
Kryształ imprintu x 100
Kamień bestii x 10 
Kartka świąteczna x 1


Nazwa : Wymień podarek mody retro

Czas : 7 września 2015 00:00 - 9 września 2015 23:59

Nagroda : 

Kartka świąteczna x 12, śnieżny hełm x 1
Kartka świąteczna x 12, śnieżna zbroja x 1
Kartka świąteczna x 12, śnieżna broń x 1
Kartka świąteczna x 12, niebieski sens x 1
Kartka świąteczna x 12, niebieskie serce x 1
Kartka świąteczna x 12, niebieska miłość x 1
Kartka świąteczna x 12, wiosenny hełm x 1
Kartka świąteczna x 12, wiosenne ubranie x 1
Kartka świąteczna x 12, wiosenna broń x 1

Najlepsza gra rpg online na świecie. Legend Online zajmuje się pierwsze miejsce pomiędzy nimi.