Czas konserwacji

Każdy poniedziałek o 4:00

Specjalny system

Jeździec

Data wydania: 2013-06-14 Udostępnij:

1.      Po osiągnięciu 40go Lv., odlokowany zostaje system jeździectwa. W pasku narzędzi w prawym dolnym rogu pojawi się nowa ikonka. Kliknij ją, aby wejść do interfejsu Jeźdźca. Gracz może również podpatrzeć interfejs Jeźdźca innych Graczy rozwijając szczegółowe informacje o konkretnej osobie.

2.      Hodowla Rumaka wzmacnia określone cechy. Awans Lv. Rumaka podnosi limit wzmocnienia cech w trakcie hodowli Rumaka.

3.      Hodowla Rumaka dzieli się na zwykłą i zaawansowaną:

Zwykła Hodowla: wzmocnienie cech wymaga zużycia „Kamienia Bestii” bądź określonej liczby diamentów. Dodatkowo istnieje szanse, że zadziała fortuna bożka bestii, która pomnaża efekt wzmocnienia hodowli.

Hodowla Zaawansowana: pochłania 50 Kamieni Bestii bądź określoną liczbę diamentów. Efekt zaawansowanej hodowli jest 50 razy większy od zwykłej hodowli. Dodatkowo istnieje szanse, że zadziała fortuna bożka bestii, która pomnaża efekt wzmocnienia hodowli.

4.      Bestia: dzieli się na zwyczajną i specjalną.

Zwyczajna Bestia: Odblokowana zostaje wraz z funkcją Jeźdźca, może zmienić wygląd zewnętrzny, lecz nie podnosi współczynników.

Specjalna Bestia: odblokowanie funkcji nie zależy od Lv. Bestii. Używając Bestii Specjalnej podnosi się limit hodowli, a także określone współczynniki. Dlatego też każda z Bestii Specjalnych ma określony czas trwania, po którego upłynięciu zmienia kolor na szary i automatycznie przemienia się w domyślną Bestię Zwyczajną.

5.      Kliknij „Odpoczynek” Bestii, a dodatkowe współczynniki Bestii przestaną działać i postać porzuci tryb Jeźdźca. Kliknij „Dosiądź”, aby uaktywnić tryb Jeźdźca.

6.      Kamień Bestii: Kamienie Bestii służą hodowli Bestii podnosząc współczynniki i Lv., przyspieszając ruch oraz zmieniając wygląd Bestii.

7.      Punkty Bestii:

a.      Z każdą aktywacją Bestii Gracz otrzymuje punkty Bestii.

b.      Ranking punktów Bestii (automatycznie tworzony z danych Bestii) – Gracz może sprawdzić ranking Bestii całego świata.
Udostępnij: