Czas konserwacji

Każdy poniedziałek o 4:00

Specjalny system

System Astrologiczny

Data wydania: 2013-06-14 Udostępnij:

Do Astrologii można przejść kilkając przycisk na pasku zadań bądź używając skrótu klawiatury – litery „H”.

 

W dolnej części interfejsu znajduje się 5 kryształowych kul, z których ta o najniższym Lv. jest pierwszą z lewej.

 

Klikając w kryształową kulę przywołujesz Gwiazdę, im wyższy Lv. kuli, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania Gwiazdy wyższego Lv. Z każdym przywołaniem istnieje szansa, że kryształowa kula wyższego Lv. zostanie odblokowana do przywołania kolejnej Gwiazdy. Tylko kryształowa kula pierwszego Lv. jest zawsze odblokowana.

 

Astrologia pochłania określoną ilość złota. Im wyższy Lv. kryształowej kuli, tym większa opłata w złocie.

 

Przywołane gwiazdy będą widoczne w interfejsie Astrologii, maksymalna ilość to 20 gwiazd. Gwiazd najniższego Lv. nie używa się, można je tylko sprzedać.

 

Dostępność kryształowych kul jest nieprzerwana. Gdy opuścisz interfejs Astrologii mając odblokowane 5 kryształowych kul, powracając ich stan się nie zmieni.

 

Pełen Gwiazdozbiór: Po osiągnięciu określonego Lv. VIP, funkcja zostaje odblokowana.

 

Zbierz Naraz: Automatycznie zbiera i przenosi do Plecaka wszystkie gwiazda powyżej najniższego Lv. Jeśli plecak jest pełny, pojawi się odpowiedni komunikat.

 

Sprzedaj Naraz: automatycznie sprzedaje Gwiazdy najniższego Lv.

 

Horoskop: otwórz interfejs Horoskopu

 

Wymień Punkty: punkty Astrologii można wymienić na gwiazdy specjalne klikając „Wymień”. Wymieniając, Gracz może zdobyć lepsze gwiazdy.

 

Horoskop jest podobny do Ekwipunku. Każda gwiazda ma swoje właściwości, które zwiększają cechy bohatera jak parametry, Szał Bojowy czy wzmocnienie efektu techniki.

 

Gwiazd o podobnych właściwościach nie można używać jednocześnie. Na początku dostępne jest jedno miejsce na gwiazdę, wraz z rozwojem postaci liczba jednocześnie używanych gwiazd zwiększa się.

 

Jeśli gwiazda A wchłonie inną gwiazdę, to uzyskuje jej doświadczenie. Gdy osiągnie ono określoną ilość, gwiazda awansuje o Lv. i podnoszą się jej właściwości. Gdy Lv. gwiazd są niejednakowe, to gwiazda o wyższym Lv. wchłania gwiazde o niższym Lv. Jeśli równają się Lv., to gwiazda docelowa wchłania inną gwiazdę.

 

Scal Naraz: Klikając przycisk wszystkie niezakluczone gwiazdy w plecaku zostaną wchłonięte przez gwiazdę o najwyższym Lv., której doświadczenie zwiększy się o gwiazdy wchłonięte. Jeśli jest kilka gwiazd o tym samym Lv., to zachowa się gwiazda o większej ilości doświadczenia. Gwiazdy obecnie używane nie mogą zostać wchłonięte.

 

Zaklucz: Kliknij „Zaklucz”, a kursor zmieni wygląd w kłódkę. Kliknij kursorem gwiazdę, a jej stan zmieni się na zakluczony. Kliknij ponownie, by odkluczyć. Gwiazdy zakluczone nie mogą zostać wchłonięte przy scalaniu.

 

Astrologia: kliknij, aby wrócić do interfejsu Astrologii. Możesz kontynuować przywołanie gwiazd, sprzedaż czy scalanie.
Udostępnij: