Czas konserwacji

Każdy poniedziałek o 4:00

defender1

Archanioł

Ten Duch Obrońcy powstał z połączenia maga i łowcy świętej krainy. Zadaje obrażenia przede wszystkim fizyczne. Posiada potężny atak i łączy w sobie najlepsze cechy czarodzieja i łucznika.


Cechy szczególne:

umiejętności zadają głównie duże obrażenia pojedynczym wrogom, um. tajemnicze zadają obrażenia krytyczne.

defender1

Strażnik

Ten Duch Obrońcy powstał z połączenia świętego kawalera i dżina-oficera. Zadaje obrażenia przede wszystkim magiczne.


Cechy szczególne:

umiejętności zadają głównie duże obrażenia pojedynczym wrogom lub na małym obszarze, zmniejsza obrażenia sojuszników, dodaje tarczę.

defender1

Magini

Ten Duch Obrońcy powstał z połączenia wędrowca wiatru i wojennej bestii. Zadaje obrażenia przede wszystkim magiczne oraz leczy inne jednostki.


Cechy szczególne:

umiejętności zadają głównie duże obrażenia na małym obszarze, może leczyć wszystkich sojuszników.

defender1

Gwardzista

Ten Duch Obrońcy powstał z połączenia śnieżnej pantery i gwiezdnego zająca. Zadaje wysokie obrażenia przede wszystkim fizyczne. Regeneruje swoją żywotność.


Cechy szczególne:

umiejętności zadają głównie duże obrażenia na małym obszarze, obrażenia są długotrwałe.

defender1

Orli Wojownik

Ten Duch Obrońcy powstał z połączenia lodowego krasnoluda i krwawego demona. Zadaje wysokie obrażenia przede wszystkim fizyczne. Jest odporny na część obrażeń.


Cechy szczególne:

zadaje wysokie obrażenia, a także zwiększa swoją obronę i zmniejsza otrzymywane obrażenia.

defender1

Krwawa wojna

„Krwawa wojna” należy do magicznych pomocników o niskiej żywotności i słabych umiejętnościach dodatkowych. Wyssanie krwi,odporność fizyczna, odporność magiczna oraz magiczny atak na średnim poziomie.


Cechy szczególne:

Posiada liczne umiejętności w tylnym szeregu, przede wszystkim obrażenia od magii i wysoką odporność magiczną. Charakteryzuje się jednak niską odpornością fizyczną i niską żywotnością.

defender1

Prawy rycerz

„Prawy rycerz” należy do walecznych czołgów. Charakteryzuje się odpornością fizyczna na stosunkowo wysokim poziomie, odpowiedni do walki z silnie atakującymi postaciami i aniołami.


Cechy szczególne:

Wysoka odporność fizyczna i niska odporność magiczna. Posiada głównie umiejętność zadawania ciosów jednostkom. Istnieje prawdopodobieństwo ogłuszenia przeciwnika, wysoka żywotność.

defender1

Paladyn wichru

„Paladyn wichru” należy do aniołów z kategorii fizycznej. Charakteryzuje się dość słabą odpornością fizyczną, odpowiedni do starć z postaciami i aniołami posiadającymi dobry atak magiczny.


Cechy szczególne:

Strzelec z dobrym atakiem fizycznym, wyrządzający długotrwałe obrażenia. Posiada umiejętność zmniejszania obrażeń grupowych. Raczej niska żywotność.

defender1

Łowca ze świętej krainy

„Łowca ze świętej krainy” należy do aniołów o silnym ataku krytycznym, choć w ataku fizycznym jest gorszy niż Paladyn wichru. Odpowiedni do konfrontacji z postaciami i aniołami o niskiej odporności fizycznej.


Cechy szczególne:

Obrażenia fizyczne, silny atak krytyczny, średni atak fizyczny, średnia żywotność.

defender1

Dżin-oficer

„Dżin-oficer” należy do kategorii magicznych pomocników. Charakteryzuje się stosunkowo niską odpornością fizyczną, ma jednak duże zdolności regeneracji. Odpowiedni do starcia z postaciami i aniołami, które posiadają niską odporność magiczną.


Cechy szczególne:

Obrażenia magiczne, wysoka odporność magiczna, możliwość przywrócenia kondycji jednostki lub grupy. Raczej niska żywotność.

defender1

Czarownik plagi

„Czarownik plagi” należy do kategorii aniołów wywodzących się z magii, o stosunkowo niskiej odporności fizycznej, odpowiedni do walki z fizycznymi postaciami i aniołami o niskiej odporności magicznej.


Cechy szczególne:

Wysokie obrażenia od magii, niska odporność fizyczna, umiejętność ataku krytycznego, znaczne obrażenia zadawane jednostkom, niska żywotność.